FANDOM


Budbringerhauk Ufullstendig artikkel

Denne artikkelen er ufullstendig og kan mangle vital informasjon. Du kan hjelpe Avatar Wiki ved å legge til informasjon.

Roku temmer de fire elementene

Etter år med trening mestret Roku omsider alle de fire elementene.

Temming (også kjent som tvang,[1] bending,[2][3] betvingelse,[4] å herske,[5] beherskelse,[6] eller bøying)[7] er evnen til å manipulere et element. Det er fem kjente temmekunster; fire av dem temmer et spesifikt fysisk element mens den femte temmer energien innenfor selve menneskekroppen.[8] De fire elementære temmekunstene er basert på de fire klassiske elementene, vann, jord, ild og luft, og hver av dem blir manipulert gjennom visse kampsportstiler som minner om selve elementet. Selv om temming tradisjonelt utføres gjennom ens hender og føtter, er visse temmere i stand til å effektivt manipulere deres element med kun minimal bevegelse av kroppen, for eksempel ved å bruke hodet. I enda sjeldnere tilfeller er temmere i stand til å utføre temmingen uten noen fysisk bevegelse i det hele tatt, med hjelp fra fokus og viljestyrke istedenfor, et talent kjent som psykisk temming. Hvert element blir også assosiert med en nasjon i verden; Vannstammen korresponderer med vanntemming, Jordkongedømmet med jordtemming, Ildnasjonen med ildtemming og Luftnomadene med lufttemming. Andre tilknyttede grupper eksisterer imidlertid, som Sumpstammen for vanntemming og Solkrigerne for ildtemming.

Tegning av de fire nasjonenes symboler

Iroh tegnet temmekunstenes symboler i jorden.

Ved gjennomføring av den femte temmekunsten, energitemming, er behovet for fysisk handling lite sammenlignet med de fire andre. De fire elementære temmekunstene er alle avhengige av energien, eller chien, innenfor menneskekroppen, og dens flyt gjennom kroppen for å kunne manipulere et bestemt element. Energitemming, derimot, manipulerer selve energien og er i stand til å fjerne eller overrekke temmeevner.[9]

Selv om hver nasjon er tilknyttet en bestemt temmekunst, blir ikke alle innbyggere fra hver nasjon født med evnen til å temme et element, med unntak av Luftnomadene. Ved blandede ekteskap kan barn være temmere av ett element hvis de er temmere i det hele tatt. For eksempel er Mako ildtemmer mens broren hans Bolin er jordtemmer, da de har foreldre fra Ildnasjonen og Jordkongedømmet. Det finnes kun ett tilfelle der en person kan temme flere elementer, nemlig avataren, som har evnen til å utføre alle de fem temmekunstene.[10]

Referanser

  1. Hedrick, Tim (manus) & Volpe, Giancarlo (regi). (14. april 2006). «Sumpen». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 2. Episode 4. Nickelodeon.
  2. O'Bryan, John (manus) & MacMullan, Lauren (regi). (28. april 2006). «Avatardag». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 2. Episode 5. Nickelodeon.
  3. http://www.nickelodeon.no/program/215-avatar-legenden-om-aang
  4. Hamilton, Joshua (manus) & Volpe, Giancarlo (regi). (26. mai 2006). «Jakten». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 2. Episode 8. Nickelodeon.
  5. Hamilton, Joshua (manus) & Volpe, Giancarlo (regi). (26. mai 2006). «Jakten». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 2. Episode 8. Nickelodeon.
  6. Ehasz, Aaron (manus) & Volpe, Giancarlo (regi). (19. juli 2008). «Sozins komet del 2: De gamle mesterne». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 3. Episode 19. Nickelodeon.
  7. http://www.nickelodeon.no/program/215-avatar-legenden-om-aang
  8. Ehasz, Aaron (manus) & Volpe, Giancarlo (regi). (19. juli 2008). «Sozins komet del 2: De gamle mesterne». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 3. Episode 19. Nickelodeon.
  9. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (manus) & Dos Santos, Joaquim (regi). (19. juli 2008). «Sozins komet del 4: Avatar Aang». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 3. Episode 21. Nickelodeon.
  10. DiMartino, Michael Dante, Konietzko, Bryan (manus) & Filoni, Dave (regi). (21. februar 2005). «Gutten i isfjellet». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 1. Episode 1. Nickelodeon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.