FANDOM


Budbringerhauk Ufullstendig artikkel

Denne artikkelen er ufullstendig og kan mangle vital informasjon. Du kan hjelpe Avatar Wiki ved å legge til informasjon.

Aang lufttemmer

Avatar Aang lufttemmer.

Lufttemming, en av de fire elementære temmekunstene, er evnen til å kontrollere og manipulere luft. De fredelige Luftnomadene benyttet denne typen temming i deres hverdag.

Luft er frihetens element. Luftnomadene frigjorde seg fra verdslige problemer og bekymringer; å finne fred og frihet var nøkkelen til å løse deres livsproblemer. Lufttemmerne søkte kontinuerlig etter åndelig opplysning, og som et resultat av dette ble alle barn som ble født inn i Luftnomadene temmere. De første lufttemmerne lærte sin kunst fra flyvende bisoner.

Nøkkelen til lufttemming er fleksibilitet og å finne og følge minste motstands vei. Lufttemming er kjent for å være nesten utelukkende forsvarlig, så vel som den mest dynamiske av de fire temmekunstene. Lufttemmere kan overvelde mange motstandere på en gang med store og kraftige angrep som kan være dødelige; på grunn av Luftnomadenes pasifistiske natur blir slike angrep derimot sjeldent brukt. På grunn av deres tidligere nevnte åndelighet, tilpasser de seg ofte situasjonen de er i og bruker negativ jing, og foretrekker unnamanøvre i motsetning til direkte konfrontasjon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki