FANDOM


Budbringerhauk Ufullstendig artikkel

Denne artikkelen er ufullstendig og kan mangle vital informasjon. Du kan hjelpe Avatar Wiki ved å legge til informasjon.

Denne artikkelen omhandler karakteren. For episoden, se «Desertøren».
«Ild bringer kun ødeleggelse og smerte. Den tvinger dem av oss som er belemret med den til å balansere mellom menneskelighet og barbari. Til slutt, blir vi revet i stykker.»
―Jeong Jeong.[1]

Jeong Jeong, (琤琤, født 39 e.f.[3]) var en sterk, reflektert dog bitter ildtemmingsmester, og var tidlig vitne til motgangen i Hundreårskrigen. En gang en høyt verdsatt admiral i Ildmarinen, var han uenig i ildhersker Ozais nedtrykkende og ubarmhjertige måte å styre på, og deserterte fra militæret. Han var den første personen til å desertere fra militæret i Ildnasjonen og fortelle historien.

Referanser

  1. Hedrick, Tim (manus) & MacMullan, Lauren (regi). (21. oktober 2005). «Desertøren». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 1. Episode 16. Nickelodeon.
  2. Avatar: The Last Airbender—The Art of the Animated Series, side 127.
  3. Avatar: The Last Airbender—The Art of the Animated Series, side 127.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki