FANDOM


Budbringerhauk Ufullstendig artikkel

Denne artikkelen er ufullstendig og kan mangle vital informasjon. Du kan hjelpe Avatar Wiki ved å legge til informasjon.

Denne artikkelen omhandler karakteren. For episoden, se «Desertøren».
«Ild bringer kun ødeleggelse og smerte. Den tvinger dem av oss som er belemret med den til å balansere mellom menneskelighet og barbari. Til slutt, blir vi revet i stykker.»
―Jeong Jeong.[1]

Jeong Jeong, (琤琤, født 39 e.f.[3]) var en sterk, reflektert dog bitter ildtemmingsmester, og var tidlig vitne til motgangen i Hundreårskrigen. En gang en høyt verdsatt admiral i Ildmarinen, var han uenig i ildhersker Ozais nedtrykkende og ubarmhjertige måte å styre på, og deserterte fra militæret. Han var den første personen til å desertere fra militæret i Ildnasjonen og fortelle historien.

Referanser

  1. Hedrick, Tim (manus) & MacMullan, Lauren (regi). (21. oktober 2005). «Desertøren». Avatar: Legenden om Aang. Sesong 1. Episode 16. Nickelodeon.
  2. Avatar: The Last Airbender—The Art of the Animated Series, side 127.
  3. Avatar: The Last Airbender—The Art of the Animated Series, side 127.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.